Wie ben ik?

Ik heb jaren voor de klas gestaan in alle takken van onderwijs. Ik ken de problemen van de kinderen in de verschillende leerjaren. Ik weet ook welke stof er in elk leerjaar gegeven word. Als een kind achter blijft op school zie ik vlug waar dat aan ligt. Ik weet ook hoe ik dit samen met uw kind en soms met uw hulp op kan lossen. Door mijn ervaring en achtergrond ben ik ook een goede gesprekspartner voor de leerkracht van uw kind.

De hulp die ik bied is maatwerk. Ik stel dan ook voor ieder kind een apart plan op. Dit plan leg ik u voor en ik stuur het ook op naar de Intern Begeleider van de school van uw kind.