Wat doe ik?

Ik ( Ineke Gaillard) ben een Remedial Teacher met 30 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ik zet momenteel mijn kennis en kunde om in mijn particuliere praktijk. Ik wil hulp bieden aan leerlingen met zowel leer- als gedragsproblemen.

Ik begeleid uw kind bij: alle taal- en rekenproblemen en

  • dyslexie (cursus gevolgd: “Taal in blokjes”)
  • discalculie (cursus gevolgd “Met Sprongen Vooruit” voor groep 3 t/m 6; cursus gevolgd  Vermenigvuldigen , delen, breuken en procenten  voor groep 5 t/m 8, bij “Het Rekenhuis”)
  • beelddenken (cursus gevolgd: “Ik leer anders”)
  • faalangst training
  • gedragsproblemen
  • verbeteren van de werkhouding
  • voorbereiding op de Entree toets van groep 7 en Eind cito toets van groep 8
  • huiswerkbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs
  • behalen van de taal- en/of rekentoets voor HBO opleidingen

Ik geef basiscursussen Nederlands aan (hoogopgeleide) anderstaligen en/of aan hun kinderen.

Met individuele hulp en de juiste begeleiding kunnen bovenstaande problemen vaak opgelost worden. Ik lever maatwerk om de problemen van uw kind op te lossen.